+421 905 403 286 info@accredo.sk
Outsourcing

Outsourcing

Firmy tradične vlastnia a riadia väčšinu svojich zdrojov. V súčasnosti však už tradičný spôsob podnikania nemusí vždy predstavovať ten najlepší spôsob tvorby hodnôt a udržania si konkurencieschopnosti. Jednou z významných podmienok úspešného podnikania je dokázať...
Online účtovníctvo

Online účtovníctvo

Online účtovníctvo je veľmi perspektívnym projektom, ktorý vznikol na základe analýzy potrieb našich zákazníkov a je formou tesnejšej spolupráce pri poskytovaní služieb. Nosnou myšlienkou systému je zdieľanie dát medzi užívateľmi systému. Použitá architektúra klient –...
Verified by MonsterInsights