+421 905 403 286 info@accredo.sk

Online účtovníctvo

sep 21, 2015

Online účtovníctvo je veľmi perspektívnym projektom, ktorý vznikol
na základe analýzy potrieb našich zákazníkov a je formou tesnejšej spolupráce pri poskytovaní služieb. Nosnou myšlienkou systému je zdieľanie dát medzi užívateľmi systému.

Použitá architektúra klient – server umožňuje všetkým pripojeným klientom pracovať v reálnom čase s rovnakými dátami. Pripojenie všetkých klientov k databáze je realizované prostredníctvom internetu.

Systém Online účtovníctvo umožňuje klientovi:
– priamo vkladať prvotné doklady (faktúry, príjemky, výdajky, pokladničné doklady) a tlačiť ich z účtovného programu a účtovník môže doklady ihneď spracovávať,
– 24 hodinový prístup k dátam a analýzam hospodárenia spoločnosti,
– mobilitu – systém umožňuje pracovať z rôznych miest, napr. z predajne a skladu,
z inej prevádzky, z domova, z notebooku atď.

Software 
Služba Online účtovníctvo používa ekonomický software vytvorený pre túto službu a pre jej špecifické nároky.

Systém obsahuje moduly:
-Účtovný denník
– Faktúry, pohľadávky, záväzky ( faktúry vydané a prijaté, ost. pohľadávky a záväzky, stále platby, príkazy k úhrade, bankové výpisy, zápočty)
– Pomocné knihy (objednávky prijaté a vydané, zákazky, majetok, drobný majetok, kniha jázd, pokladňa)
– Sklad (karty, pohyby, obaly)
– Maloobchod
– Adresy
– Analýzy
– Nástroje atď.

Pripojenie:
Pre časté používanie software odporúčame širokopásmový prístup k internetu (min. 256 kb/s). Pre občasné pripojenie k databáze je možné použiť na strane klienta aj pomalšie typy pripojení (vytáčaná linka, GPRS). Od jesene 2008 sa všetci klienti pripájajú prostredníctvom Terminal serveru, ktorý umožňuje komfortnú prácu klienta aj pri pomalších typoch pripojenia k internetu.

Cena:
Pri službe Online účtovníctvo si zákazník ekonomický software 3. generácie nekupuje, ale licenciu si prenajíma. Software je možné používať len ako súčasť služby. Cenu za prenájom požadovaného počtu licencií vám radi oznámime na požiadanie.

Hardwarové a softwarové požiadavky:
Klientska časť aplikácie vyžaduje počítač minimálne vybavený procesorom P3, grafickým adaptérom VGA s 256 farbami a s operačným systémom Windows 98 a vyšším.

Zabezpečenie systému:
Zabezpečenie celého systému je riešené v niekoľkých úrovniach s použitím overených technológií, ktoré používajú pri svoje komunikácii napríklad banky alebo zamestnanci k vzdialenému prístupu do firemnej siete.

Autorizácia:
K databáze môže pristupovať len klient, u ktorého je nainštalovaný klientský software a ktorý pozná autorizačný kód.

Prenos dát:
Prostriedkom pre zabezpečenie prenosu a overenie dôveryhodnosti obidvoch komunikujúcich strán je VPN. VPN vytvorí tunel medzi klientom a databázou vždy, keď s ňou bude chcieť pracovať. VPN zabezpečí autorizáciu a navyše celú komunikáciu šifruje. VPN súčasne komprimuje prenos dát, čo znižuje objem prenášaných dát v priemere o 50%.

Zálohovanie dát:
Pre prípad hardwarových problémov sú dáta zálohované na niekoľkých úrovniach.