+421 905 403 286 info@accredo.sk

…je to o dôvere.

Vstup do online účtovnictva

ACCREDO s.r.o.

Spoločnosť ACCREDO s.r.o., je významnou spoločnosťou v oblasti poskytovania komplexných poradenských služieb pre stredné a menšie podnikateľské subjekty s dôrazom na individuálny prístup ku každému klientovi.

Spoločnosť ACCREDO s.r.o., pôsobí na trhu už od roku 1992. Zámerom spoločnosti pre ďalšie obdobia je expandovať na okolité trhy. Naším prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníkov.

SLUŽBY

Spoločnosť ACCREDO s.r.o. poskytuje komplexný outsourcing služieb pri podnikaní. Máme dlhoročné skúsenosti s poskytovaním služieb v týchto oblastiach:

Online účtovníctvo

Online účtovníctvo je veľmi perspektívnym projektom, ktorý vznikol na základe analýzy potrieb našich zákazníkov a je formou tesnejšej spolupráce pri poskytovaní služieb. Nosnou myšlienkou systému je zdieľanie dát medzi užívateľmi systému.

Vedenie účtovníctva

Vedenie jednoduchého účtovníctva. Klientom spracovávame: – peňažný denník, – zápis účtovných prípadov, – pokladničná kniha, – zápis príjmov a výdavkov, – kniha záväzkov a pohľadávok…

Mzdy a personalistika

Naším klientom spracovávame: – pracovné zmluvy, – dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, -dohody o brigádnickej práci študentov, – dohody o hmotnej zodpovednosti,- výpočet miezd, – výplatné pásky, – výplatné listiny, – rekapitulácie, prehľad dovoleniek, – výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu a štatistiku,

Daňové poradenstvo

Spoločnosť ACCREDO s.r.o. poskytuje daňové poradenstvo v nasledujúcom rozsahu: Zostavovanie účtovnej závierky, Zostavovanie daňových priznaní…

Prekladateľské služby

Naša spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom prekladateľské služby so zameraním na hlavné svetové jazyky…

Audit

Spoločnosť ACCREDO s.r.o. zabezpečuje auditórske služby prostredníctvom partnerskej renomovanej audítorskej spoločnosti.

Zakladanie spoločností

Úspešnému založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným predchádza zložitý proces, ktorý si vyžaduje znalosť príslušných zákonov, predpisov a nutných odborných a právnych úkonov.

Poskytnutie sídla spoločnostiam

Pre mnohých klientov je neefektívne prenajímať drahé kancelárie a zaťažovať sa administratívou. Ponúkame Vám prenájom virtuálnej kancelárie.

Najvýraznejšími prednosťami spoločnosti sú:

Skúsenosti s pôsobením na trhu od roku 1992

Komplexné služby s individuálnym prístupom k potrebám klientov

Využívanie najmodernejších technológií a licencovaného SW

Profesionalita, zodpovednosť, kvalita, spoľahlivosť

Medzinárodné skúsenosti

Priaznivá cenová hladina poskytovaných služieb

Pružnosť a rýchla reakcia na zmeny v potrebách klientov

Spolupráca založená na vzájomnej dôvere, diskrétnosti a bezpečnosti

O NÁS

Spoločnosť ACCREDO s.r.o.  v roku 2012 oslávi 20 rokov pôsobenia na trhu. Aj v ďalších obdobiach budeme všetko naše úsilie zameriavať na napĺňanie hodnôt a postupov k dosiahnutiu firemných cieľov. Firemnú filozofiu tvoria tieto princípy.

Poslanie

 • Poslaním spoločnosti je poskytovať na dlhodobom základe a individuálnom prístupe kvalitné a komplexné služby pre právnické ako aj fyzické osoby a pomáhať im pri  získavaní konkurenčnej výhody. Naším základným cieľom je byť spoľahlivým partnerom všetkým klientom pri realizácii ich podnikateľských plánov a aktivít. Prvoradá je spokojnosť našich zákazníkov, pretože ich úspech je naším úspechom.
 • Personálna politika spoločnosti je postavená na odborných znalostiach a schopnostiach našich spolupracovníkov a tímovej spolupráci.
 • Máme pozitívny vzťah k inováciám, pretože nové technológie určujú náš budúci úspech.

Vízia

 • Vytvárať firemné prostredie pre rozvoj obchodných aktivít s dôrazom na efektívne riešenie potrieb klientov
 • Na základe dôvery a vzájomného rešpektu budovať korektné a dlhodobé obchodné vzťahy
 • Rozvíjať odbornosť a vnímavosť smerom ku klientom

Hodnoty

 • Riadime sa potrebami klientov
 • Odbornosť, zodpovednosť, dôvera
 • Vnímavosť a nachádzanie riešení
 • Rešpektovanie individualít
 • Komplexné služby a poradenstvo
 • Korektnosť

ODBORNÉ ČLÁNKY

Virtuálna registračná pokladnica

Virtuálna registračná pokladnica

Virtuálna registračná pokladnica je aplikácia, ktorú Finančné riaditeľstvo SR bezplatne poskytuje podnikateľom. Je určená pre tých, ktorým od 1. apríla 2015 vzniká povinnosť používať registračné pokladnice.

preèítajte si viac
Outsourcing

Outsourcing

Firmy tradične vlastnia a riadia väčšinu svojich zdrojov. V súčasnosti však už tradičný spôsob podnikania nemusí vždy predstavovať ten najlepší spôsob tvorby hodnôt a udržania si konkurencieschopnosti. Jednou z významných podmienok úspešného podnikania je dokázať...

preèítajte si viac
Online účtovníctvo

Online účtovníctvo

Online účtovníctvo je veľmi perspektívnym projektom, ktorý vznikol na základe analýzy potrieb našich zákazníkov a je formou tesnejšej spolupráce pri poskytovaní služieb. Nosnou myšlienkou systému je zdieľanie dát medzi užívateľmi systému. Použitá architektúra klient –...

preèítajte si viac

REFERENCIE

CENNÍK

Tu nájdete cenník služieb v € bez DPH.

Ceny v našom cenníku sú informatívne. Na požiadanie Vám radi vypracujeme najvýhodnejšiu individuálnu cenovú ponuku. Výsledná cena poskytovaných služieb závisí od počtu zaúčtovaných položiek za jeden mesiac, od počtu zamestnancov,od rozsahu poskytovaných služieb ako aj od toho či pôjde o dlhodobý vzťah. V prípade Vášho záujmu sme pripravení dohodnúť vzájomne výhodnú paušálnu mesačnú sadzbu.

Cena účtovných služieb je daná súčtom pevnej čiastky podľa kategórie a čiastky, ktorá je stanovená počtom dokladov nad hranicou danej kategórie. Napríklad pri 50 dokladoch je platená čiastka za kategóriu nad 40 dokladov (tj. 71,37 €) a príplatok za 10 dokladov (tj. 7,00 €).

Pre klientov, ktorým sme založili novú spoločnosť s ručením obmedzeným a ktorí s nami uzatvorili zmluvu na neurčitú dobu, poskytujeme po dobu šiestich mesiacov využívania našich účtovných služieb zľavu vo výške 30 % z cenníkových cien.

Ak máte záujem o naše služby, vypracujeme pre Vás kalkuláciu ceny na základe Vami predložených informácií o predmete podnikania, o počte dokladov (faktúr prijatých, vydaných, pokladničných dokladov, počte pohybov na bankových výpisoch…) a zamestnancov (na HPP aj na dohodu).

KONTAKT

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
ACCREDO s.r.o.
Slnečná 19
900 81 Šenkvice

IČO: 31 574 483
DIČ: 202 059 9086
IČ pre DPH: SK 202 059 9086

Bankové spojenie:
2625809474/1100

Telefón:
Tel./fax:  +421 905 403 286
Mobil:     +421 905 403 286
Mobil:     +421 949 590 485
ICQ: 248464763 ICQ
Skype: accredo.sk
Jabber: accredo.sk
e-mail: accredo@accredo.sk

[contact-form-7 id=“1896″ title=“form“]

Slnečná 19 900 81 Šenkvice

Verified by MonsterInsights